Konference Klima Vohančice 2024

Konference o ochraně klimatu v obcích pro zástupce samosprávy, odbornou zemědělskou veřejnost, zástupce místních akčních skupin a další zájemce o téma

Program konference

ČasProgram
8:30 – 9:00Prezence
9:00 – 9:15Zahájení, úvodní slovo starosty
9:15 – 11:30Dopolední blok přednášek a prezentací realizovaných projektů v obci
11:30 – 12:30Kulatý stůl s odborníky za přítomnosti facilitátora, odpovědi na otázky
12:30 – 13:30Oběd
13:30 – 15:30Komentovaná exkurze projektů realizovaných ve Vohančicích

Účast na konferenci je bezplatná, občerstvení v průběhu akce bude zajištěno.

Přednášející

Ing. Jana Janíková

Autorizovaná architektka pro obor krajinářská architektura, autorizovaná projektantka územních systémů ekologické stability, soudní znalkyně v oboru oceňování dřevin a trvalých porostů, vedoucí projektantka ateliéru Zahradní a krajinářská tvorba, spol. s r.o. Brno

V obci řešila protierozní valy I – III, výsadby v obci a v okolní krajině, park u mateřské školky a zahradu nové mateřské školky.

Ing. Denisa Hrubanová, Ph.D.

Samostatná projektantka ateliéru Zahradní a krajinářská tvorba, spol. s r.o. Brno

V obci řešila protierozní valy I – III, výsadbu v intravilánu obce, výsadby okolo polních cest v extravilánu obce.

Ing. arch. Lukáš Pecka, Ph.D. 

Autorizovaný architekt ČKA

Brněnský architektonický ateliér archislužba.cz tvoří dva autorizovaní architekti ČKA – Ivana Smětáková a Lukáš Pecka. V obci jsou autory Změn Územního plánu Vohančice, které mimo jiné řešily podrobné urbanistické regulace nových rozvojových lokalit. Pro obec vypracovali územní studii řešící novou rezidenční výstavbu a občanskou vybavenost v lokalitě Haltýře na severu obce. Vypracovali návrhy staveb objektů Mateřské školy a Komunitního domu seniorů. Podle jejich urbanistického návrhu se nyní realizuje I. etapa obytné lokality rodinných domů Haltýře a připravuje se II. etapa.

Ing. Michal Kovář, Ph.D.

Autorizovaný architekt Design for landscape,  Krajinné a územní plánování, projektování krajinných úprav, analýzy a posuzování území. 

V obci řešil koncepční dokumenty – krajinný plán a výsadby.

Ing. Petr Šústal

Koordinátor v MAS Brána Vysočiny

V obci řešil dotační servis a poradenství.

Ing. Jiří Šváb

Projektant VZD Invest

V obci řešil projektování kaskád tůní, protierozní valy a rybník u mateřské školy.

Ing. Josef Straka, Ph.D.

Soudní znalec v oboru trávníkářství, jednatel firmy Poradenství trávníky, mechanizace 

V obci řešil travní porosty.

Místo a doprava

Konference se uskuteční v prostorách Komunitního centra, Vohančice č.p. 100.

Doprava autem

Odkaz na mapy.cz s přesným umístěním konání akce a možnostmi parkování
Mapa s přesným umístěním (1 – Komunitní dům, Vohančice č.p. 100; 2 – místa pro parkování)

Hromadná doprava z Tišnova

Základní spojení je autobusem 331 (PDF) z Tišnova (Tišnov, Závist, Vohančice, Pejškov). Do Tišnova se dostanete vlakem z Brna (linka S3 a R3 (PDF)) nebo od Žďáru nad Sázavou.

Autobus do Vohančic jezdí v rámci integrované dopravy IDS JMK, kde platí zónový přestupní tarif – na jednu jízdenku můžete jet MHD, vlakem i autobusem.

Máte dotaz?

Kontakt na pořadatele konference

PhDr. Libuše Beranová
e-mail: beranova@masbranavysociny.cz
telefon: 777 706 722

Podporují nás

Financováno Evropskou unií
Strategický plán SZP
Celostátní síť pro venkov
obec Vohančice
Jihomoravský kraj
MAS Brána Vysočiny
Nadace Partnerství